SENSEO Emalia alkidowa do drewna i metalu - sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

 • podłoże powinno być suche, bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń;
 • miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną;
 • nowe powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych zaleca się pomalować farbą Śnieżka GRUNT DO DREWNA;
 • powierzchnie drewniane, szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych, przed farbą podkładową należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna DREWKORN Extra;
 • nowy tynk lub beton zagruntować GRUNTEM POLIMEROWYM ACRYL-PUTZ®;
 • nowe powierzchnie metalowe zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną Śnieżka UREKOR S;
 • zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby ubytki zaszpachlować, odsłonięte podłoże zagruntować;
 • dobrej jakości stare powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.


Przygotowanie wyrobu

 • emalię starannie wymieszać;
 • w zależności od potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych lub rozcieńczalnikiem bezaromatycznym do lepkości roboczej;


Malowanie

 • malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10ºC i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk;
 • kolejną warstwę nanosić po około 24 godz. (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia);
 • narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku olejno-ftalowym, uniwersalnym lub w benzynie bezaromatycznej.