SENSEO Matowa lateksowa farba do wnętrz - sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

 • podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatłuszczeń;
 • świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe – po 2 tygodniach, tzw „suche tynki” – po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu;
 • nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze powłoki zaleca się pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT;
 • stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących, aż do odsłonięcia tynku;
 • stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć; jeśli trzymają się mocno, przemyć wodą z dodatkiem detergentów;
 • zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia;
 • podłoża mocno chłonne (z wyjątkiem gładzi gipsowych), luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Gruntem Polimerowym ACRYL-PUTZ®. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe;
 • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów;
 • nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Flex , w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Start i pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT;
 • plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka ZACIEKI PLAMY.

Przygotowanie wyrobu

 • możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu wody (do 5%) i dokładnym rozmieszaniu;
 • farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać;
 • do pierwszego malowania świeżych nieimpregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę dodając – w zależności od chłonności podłoża – do 20% wody;
 • do malowania starych, dobrze przylegających powłok farby nie rozcieńczać lub rozcieńczyć dodając tylko od 3 do 5% wody.

Malowanie

 • malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10ºC;
 • nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy (niegruntowane trzy) farby – warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej, tj. po około 2-4 h;
 • narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie;
 • w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.