Polityka Prywatności

Prawa autorskie
Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi C 2005 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (lub upoważnione podmioty - jeżeli zostanie to wskazane - i/lub podmioty, które otrzymały od nich licencję), 39-102 Lubzina 34a. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje podane na naszej stronie internetowej (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione.
Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

Znaki handlowe
Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy, są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
INFORMACJE PODANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE SĄ WIĄŻĄCE. W ŻADNYM PRZYPADKU FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECYFICZNE LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NIEJ LUB JAKIEJKOLWIEK ŁĄCZĄCEJ SIĘ Z NIĄ STRONY INTERNETOWEJ, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ WYKLUCZEŃ, WSZELKIE UTRACONE ZYSKI, KONTRAKTY, USZKODZENIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ INNYCH DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE OBRÓBKI DANYCH LUB INNYM ICH NOŚNIKU, NAWET W PRZYPADKU, GDY OTRZYMAMY WYRAŹNĄ INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.
W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI W DANYM KRAJU I MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW, USŁUG ITP. NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z naszej strony internetowej. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego stronę internetową.

Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

Komentarze, pytania lub sugestie
Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do nas komentarze będą traktowane jako nie poufne i niezastrzeżone. Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się firmie Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.

Specyficzne oprogramowanie dostępne na stronie internetowej
Wszelkie dostępne na naszej stronie internetowej oprogramowanie ("Oprogramowanie") jest chronione prawami autorskimi należącymi do firmy Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA i/lub jej dostawców.
Używanie tego Oprogramowanie jest regulowane postanowieniami ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, która jest włączona do Oprogramowania jako "Umowa Licencyjna". Jeżeli z Umowy Licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie może zostać ściągnięte z sieci wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub redystrybucja Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy Licencyjnej może pociągnąć za sobą odpowiednie skutki cywilno-prawne.
 
PRZEKAZYWANIE, KOPIOWANIE LUB REPRODUKCJA PRZEDMIOTOWEGO OPROGRAMOWANIA NA JAKIMKOLWIEK SERWERZE LUB STANOWISKU KOMPUTEROWYM W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST ZABRONIONE. EWENTUALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA, ZWIĄZANA Z OMAWIANYM OPROGRAMOWANIEM, JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ. ZA WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI USTALONEJ W UMOWIE LICENCYJNEJ, FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA, WŁĄCZAJĄC W TO STATUTOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO SPECYFICZNYCH CELÓW, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZENIA PRAW.

Cookies
Strony internetowe Śnieżka SA wykorzystują tzw. cookies. Cookie jest małym plikiem tekstowym zawierającym pewne informacje tekstowe i zapisywanym przez serwer na komputerze użytkownika. Cookies pozwalają poprawić jakość oferty witryny poprzez lepsze dostosowanie usług i produktów do potrzeb i preferencji klienta.
Na stronie Śnieżka SA wykorzystywane są trzy typy plików cookie:
  1. Pierwszy typ to pliki, które zapisywane są na stałe na twardym dysku. Pozwalają uaktualnić dane na stronie internetowej o nowe informacje, które się pojawiły od czasu Twojej ostatniej wizyty na określonej stronie. Dane, które nie zmieniły się od czasu ostatniej wizyty, są zapisywane lokalnie, dzięki czemu strona wyświetla się szybciej.
  2. Drugi typ to tak zwane pliki sesyjne, które wykorzystywane są w czasie Twojego pobytu w sieci. Wspomagają chwilowy transfer informacji między Twoim komputerem a odwiedzaną witryną. Pliki te nie zostają zapisane na stałe na dysku twardym i są automatycznie usuwane po wyłączeniu przeglądarki.
  3. Trzeci typ plików wykorzystywany jest w celach statystycznych. Pliki takie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzin zanotowanej w danej części serwisu internetowego.
    Na stronach Śnieżka SA nie wykorzystujemy, bez stosownej informacji, plików cookie w celu uzyskania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Innymi słowy, pliki cookies pobierają wyłącznie dane anonimowe.
 
Możesz nie zgodzić się na wykorzystanie przez Śnieżka SA plików cookie. W tym celu musisz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże może to oznaczać, że przy wykorzystywanej przez nas technologii odrzucenie plików cookie może spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Kontakt
W razie pytań dotyczących opisanych powyżej zastrzeżeń, proszę skontaktować się z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA, Dział handlowy, 39-207 Brzeźnica 18, Tel.: 00 48 14/681-11-11, Fax: 00 48 14/682-22-22.