14. Jakie substancje wchodzą w skład farby ?

Podstawowe składniki farby to:
Żywica - substancja powłokotwórcza, której Jej podstawowym zadaniem jest: związanie pigmentów i wypełniaczy, utworzenie powłoki ochronno-dekoracyjnej, przyczepnej do malowanego podłoża, nadanie gotowej powłoce odpowiednich parametrów wytrzymałościowych (np. odporność na mycie, warunki atmosferyczne).

Pigmenty - nierozpuszczalne substancje stałe barwne lub białe, których zadaniem jest uzyskanie przez powłokę farby: właściwej siły krycia, odpowiedniego koloru, funkcji ochronnych (np. pigmenty antykorozyjne).

Wypełniacze - nierozpuszczalne substancje stałe, najczęściej koloru białego, różniące się między sobą: wielkością ziarna, odpornością na warunki atmosferyczne, strukturą (wypełniacze płytkowe i sferyczne), budową chemiczną (węglany, dolomity, talki). Stanowią główny składnik farby. Dzięki odpowiedniej kombinacji wypełniaczy w farbie można modyfikować jej lepkość, krycie, odporność powłoki na warunki zewnętrzne, połysk.wstecz