13. Czym jest farba ?

Farba to substancja, która naniesiona na powierzchnię tworzy na niej powłokę ochronną, dekoracyjną lub specjalną. Podstawową funkcją farby jest ochrona pomalowanej powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi, chemicznymi, biologicznymi, czy mechanicznymi.
Farby w swym składzie zawierają różne składniki: spoiwa, substancje błonotwórcze, żywice, pigmenty, barwniki, plastyfikatory, dodatkowe substancje (konserwujące, opóźniające wysychanie itp.) oraz składniki lotne tj. rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Te ostatnie nadają farbie pożądaną lepkość. Substancje błonotwórcze wiążą pigmenty i mają zdolność tworzenia powłok, żywice zwiększają twardość powłoki a plastyfikatory zwiększają jej elastyczność.
wstecz