12. Czemu kolor farby wewnątrz puszki czasem różni się od docelowego koloru, jaki chcemy uzyskać ?

Wszystkie produkty przed użyciem powinny zostać dokładnie wymieszane, ponieważ część pigmentów może osadzić się na dnie opakowania. Oczywiście nawet wtedy kolor farby w puszcze może być inny niż na malowanej powierzchni, ponieważ farba swój docelowy kolor osiąga po całkowitym wyschnięciu. Możliwe jest dokonanie wymalowania próbnego, tak by sprawdzić ostateczny wygląd powłoki na części malowanego elementu.
Wszystkie produkty przed użyciem powinny zostać dokładnie wymieszane, ponieważ część pigmentów może osadzić się na dnie opakowania. Oczywiście nawet wtedy kolor farby w puszcze może być inny niż na malowanej powierzchni, ponieważ farba swój docelowy kolor osiąga po całkowitym wyschnięciu. Możliwe jest dokonanie wymalowania próbnego, tak by sprawdzić ostateczny wygląd powłoki na części malowanego elementu.

wstecz